Ikon för Rikstermbanken

riskidentifiering

svensk term: riskidentifiering
förklaring:

Innebär en kartläggning av företagets riskmiljö och ger svar på frågan: vilka risker har vi? Identifierade risker kan antingen accepteras eller åtgärdas.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008