Ikon för Rikstermbanken

riskhantering

svenska termer: riskhantering
RM
definition:

systematiskt arbete att med olika metoder skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot skador och förluster så att verksamhetens mål kan uppnås

anmärkning:

I riskhanteringen ingår delarna riskanalys (hot- och sårbarhetsanalys), riskbehandling och riskfinansiering. Riskbehandlingen brukar också delas upp i skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

engelsk term: risk management
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008