Ikon för Rikstermbanken

riskekonomi

svensk term: riskekonomi
förklaring:

Riskekonomin beror på möjligheterna att samordna skydds- och säkerhetsfunktionerna och finna en optimal avvägning mellan skydd, säkerhet, försäkring och skador. Riskekonomi kan ses som en resultat- och balansräkning över riskkostnader.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008