Ikon för Rikstermbanken

risk manager

svensk term: risk manager
definition:

befattning med huvudsaklig uppgift att verka som samordnare av riskhantering samt att bl.a. svara för RM-policy och -riktlinjer

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008