Ikon för Rikstermbanken

relevans

svensk term: relevans
användningsområde: i IT-miljö
definition:

fråga om överensstämmelse mellan data och de krav som användningen ställer beträffande aktualitet, noggrannhet, feltolerans m.m.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008