Ikon för Rikstermbanken

publik nyckel (1)

svenska termer: publik nyckel (1)
öppen nyckel
definition:

nyckel som kan göras känd och som används vid kryptering i ett asymmetriskt kryptosystem

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008