Ikon för Rikstermbanken

personbedömning

svensk term: personbedömning
definition:

bedömning av persons allmänna lämplighet för viss anställning o.d. inklusive lämplighet ur säkerhetssynpunkt

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008