Ikon för Rikstermbanken

omslutningsyta

svenska termer: omslutningsyta
mekaniskt inbrottsskydd
definition:

lokalens avgränsning mot andra lokaler i byggnaden samt mot det fria, t.ex. väggar, golv, dörr- och fönsterenheter

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008