Ikon för Rikstermbanken

olovlig befattning med företagshemlighet

svensk term: olovlig befattning med företagshemlighet
definition:

brottet att anskaffa en företagshemlighet med vetskap om att den som ”tillhandahåller hemligheten eller någon före honom har berett sig tillgång till denna genom företagsspioneri”,

4 § lagen om skydd för företagshemligheter (SFS 1990:409)

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008