Ikon för Rikstermbanken

nyckelhantering

svensk term: nyckelhantering
användningsområde: i IT-miljö
definition:

beteckning på administration och tekniska hjälpmedel för skapande, förvaring, distribution, användning och förstöring av kryptonycklar

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008