Ikon för Rikstermbanken

nödvärn

svensk term: nödvärn
definition:

laglig rätt att använda våld för att skydda person eller egendom mot påbörjat brottsliga angrepp (Källa: 24 kap 1 § brottsbalken) 

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008