Ikon för Rikstermbanken

närhetsprincipen

svensk term: närhetsprincipen
förklaring:

Kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008