Ikon för Rikstermbanken

logg

svenska termer: logg
systemlogg
definition:

kontinuerligt insamlad information om de operationer som utförs i ett system

anmärkning:

Registrerade uppgifter kan utnyttjas till att i efterhand analysera vilka operationer som utförts och vilka användare som initierat dessa. Registreringen omfattar i regel tidpunkt, användaridentitet och övriga resurser samt utförda operationer. Logg bör också föras vid kristillstånd för att i efterhand bl.a. kunna se vem som gjort vad.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008