Ikon för Rikstermbanken

ledningssystem för informationssäkerhet

svenska termer: ledningssystem för informationssäkerhet
LIS
definition:

beskrivning av hur ledning av informationssäkerhetsarbetet inom en organisation ordnas

anmärkning:

Beskrivs i den internationella standarden ISO/IEC 17799.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008