Ikon för Rikstermbanken

kryptosystem

svensk term: kryptosystem
definition:

utrustningar och/eller program med tillhörande instruktioner och hjälpmedel som används som en funktionell enhet för kryptering och dekryptering samt tillhörande nyckelhantering (Källa: www.its.se) 

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008