Ikon för Rikstermbanken

krisberedskap

svensk term: krisberedskap
förklaring:

Med krisberedskap avses att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de

ändå inträffar. (Källa: www.kbm.se) 

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008