Ikon för Rikstermbanken

kontrollsumma

svensk term: kontrollsumma
definition:

numeriskt värde som ger underlag för kontroll av att en viss informationsmängd inte förändrats

anmärkning:

Möjliga förändringar antas ske slumpmässigt. Skydd mot avsiktliga förändringar kräver kryptografisk kontrollsumma. (Källa: www.its.se) 

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008