Ikon för Rikstermbanken

kontrollerbarhet

svensk term: kontrollerbarhet
definition:

möjlighet att mäta och kontrollera en variabel, en komponent eller en viss funktion i ett system (men däremot inte att påverka den)

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008