Ikon för Rikstermbanken

katastrof

svensk term: katastrof
definition:

plötsligt och oförutsett händelseförlopp som: 1. medför allvarliga personskador, dödsfall eller omfattande skador på miljö och egendom vid en anläggning och eventuellt även i dess omgivningar, 2. som fordrar större åtgärder och mer omfattande resurser än vad som är omedelbart tillgängliga

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008