Ikon för Rikstermbanken

invallning

svensk term: invallning
definition:

anordning som är avsedd att förhindra farlig vätska att sprida sig förbi en förutbestämd gräns

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008