Ikon för Rikstermbanken

intrångstest

svenska termer: intrångstest
penetrationstest
definition:

test av säkerheten i ett IT-system i avsikt att påvisa brister i relation till formulerade säkerhetskrav (Källa: www.its.se) 

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008