Ikon för Rikstermbanken

intrångsdetekteringssystem

svenska termer: intrångsdetekteringssystem
IDS
definition:

system för upptäckt av försök till eller fullbordat intrång

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008