Ikon för Rikstermbanken

informationsklassificering

svenska termer: informationsklassificering
informationsklassning
definition:

indelning av information på grundval av olika säkerhetskriterier avseende sekretess, tillgänglighet och riktighet m.m.

anmärkning:

I näringslivet är det vanligt att information klassas som öppen (publik), (företags)intern eller (företags)hemlig.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008