Ikon för Rikstermbanken

incidenthanteringssystem

svensk term: incidenthanteringssystem
förklaring:

Ett incidenthanteringssystem innebär ett systematiskt sätt att ta hand om inträffade incidenter.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008