Ikon för Rikstermbanken

hotmiljö

svensk term: hotmiljö
definition:

miljö där hot förekommer

exempel:

Exempelvis tillverkningsmiljö, systemutvecklingsmiljö, driftsmiljö och kommunikationsmiljö.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008