Ikon för Rikstermbanken

hotbild

svensk term: hotbild
definition:

bedömning av vilka hot (samlad bild) som föreligger vid viss tidpunkt

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008