Ikon för Rikstermbanken

hot

svensk term: hot
definition:

möjlig händelse som ger negativa konsekvenser för verksamheten

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008