Ikon för Rikstermbanken

hackning

svensk term: hackning
förklaring:

Beteckning på metod att obehörigen bereda sig tillgång till ett datorsystem.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008