Ikon för Rikstermbanken

fysisk säkerhet

svensk term: fysisk säkerhet
definition:

säkerhet mot fysisk skada

anmärkning:

Ett huvudmål i säkerhetsarbetet är att uppnå fysisk säkerhet. Fysisk säkerhet i en verksamhet eller i ett system erhålls genom bl.a.: förebyggande och skadebegränsande byggnads- eller andra tekniska skydds- och säkerhetsåtgärder (t.ex. brandväggar, säkerhetsskåp, dörrar och lås), bevakning (personell och teknisk), detekterande åtgärder (t.ex. olika typer av inbrotts-, brand- och översvämningslarm), administrativa säkerhetsrutiner och utbildning.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008