Ikon för Rikstermbanken

force majeure

svensk term: force majeure
definition:

grund för ansvarsfrihet t.ex. vid avtalsbrott

anmärkning:

Jfr med 27 § köplagen som anger att säljaren inte behöver betala skadestånd om en försenad leverans beror på ”hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit”.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008