Ikon för Rikstermbanken

farliga ämnen

svensk term: farliga ämnen
definition:

ämnen, sammansatta produkter eller material som genom sina kemiska eller fysikaliskkemiska egenskaper kan föranleda skada på människor, miljö och egendom vid felaktig hantering

anmärkning:

Begreppet innefattar kemikalier, oljor, radioaktiva, brandfarliga och giftiga ämnen m.m.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008