Ikon för Rikstermbanken

förändringsskydd

svensk term: förändringsskydd
definition:

kontrolltal för en datamängd framställd med hjälp av en kryptografisk algoritm som ska möjliggöra kontroll av att den givna datamängden ej förändrats

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008