Ikon för Rikstermbanken

extraordinär händelse

svensk term: extraordinär händelse
definition:

händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008