Ikon för Rikstermbanken

exekvering

svensk term: exekvering
förklaring:

Exekvering av ett datorprogram innebär att en dator utför de instruktioner som finns i programmet.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008