Ikon för Rikstermbanken

elektroniskt dokument

svensk term: elektroniskt dokument
definition:

upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande (Källa: 2 kap 2 § Tullagen, SFS 2000:1281) 

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008