Ikon för Rikstermbanken

elektronisk signatur

svensk term: elektronisk signatur
definition:

uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra elektroniska uppgifter och som används som en metod för autenticering (Källa: EU-direktiv 1999/93/EG) 

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008