Ikon för Rikstermbanken

dataintrång

svensk term: dataintrång
definition:

den som olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändrar i sådan upptagning gör sig skyldig till dataintrång

anmärkning:

Straffbelagt enligt

4:9 c § 1 brottsbalken.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008