Ikon för Rikstermbanken

databrott

svensk term: databrott
förklaring:

Allmän beteckning för alla slags brott som har anknytning till datorsystem. Databrott kan vara såväl direkt databrott där den brottsliga gärningen har direkt anknytning till det utsatta systemet, som indirekta databrott där datorer utnyttjas för att t.ex. vilseleda eller dölja brottsligheten.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008