Ikon för Rikstermbanken

controller

svensk term: controller
definition:

funktion eller tjänst under verkställande ledningen som kontrollerar (följer upp) administrativa och ekonomiska rutiner samt gör utvärderingar

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008