Ikon för Rikstermbanken

certifikat

svenska termer: certifikat
nyckelcertifikat
definition:

certifikat utfärdas av en nyckeladministrativ funktion för att garantera vem som står bakom en öppen nyckel i ett asymmetriskt kryptosystem

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008