Ikon för Rikstermbanken

brandvägg (2)

svensk term: brandvägg (2)
definition:

nätverkskomponent som enligt given konfiguration begränsar och övervakar trafik mellan två nät

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008