Ikon för Rikstermbanken

brandvägg (1)

svensk term: brandvägg (1)
definition:

skydd mot brandspridning mellan byggnader eller delar av byggnader

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008