Ikon för Rikstermbanken

brandskydd

svensk term: brandskydd
anmärkning:

Brandskyddsåtgärder kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. De syftar till att eliminera risker för brand eller skador till följd av brand, främst genom att: förhindra brands uppkomst; trygga utrymning vid brand; upprätthålla bärförmåga i byggnader eller anläggningar vid brand; förhindra brandspridning; underlätta brandsläckning. Reglering av brandskyddsarbetet finns i lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). (Se www.srv.se)

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008