Ikon för Rikstermbanken

brandfarlig vara

svensk term: brandfarlig vara
definition:

gasformig, flytande eller fast vara som är brandfarlig

anmärkning:

Se lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008