Ikon för Rikstermbanken

bevakningsföretag

svensk term: bevakningsföretag
anmärkning:

Bevakningsföretag åtar sig att yrkesmässigt för annans räkning bevaka fysiska anläggningar, viss verksamhet och fysiska personer. Sådan verksamhet regleras i lag (1974:191) om bevakningsföretag och i förordning (1989:149) om bevakningsföretag.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008