Ikon för Rikstermbanken

begränsad behörighet

svensk term: begränsad behörighet
definition:

princip som innebär att en individ i ett system endast ges den begränsade behörighet som krävs för fullgörande av auktoriserade uppgifter

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008