Ikon för Rikstermbanken

avbrottstid

svensk term: avbrottstid
definition:

tid från det avbrott inträffar till dess reservsystem eller ordinarie system sätts i drift

anmärkning:

Tid till dess att normal verksamhet kan återupptas i full omfattning.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008