Ikon för Rikstermbanken

arkivförordning

svensk term: arkivförordning
anmärkning:

Innehåller bestämmelser om arkivbildning mm. Förordningen omfattar även digital hantering. (SFS 1991:446)

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008