Ikon för Rikstermbanken

algoritm

svensk term: algoritm
definition:

matematiska beräkningsregler för t.ex. kryptering

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008