Ikon för Rikstermbanken

Y-rond

svensk term: Y-rond
definition:

enbart yttre kontroll/tillsyn

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008